Ansökan om reduktion vid vattenläckage

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Ansökan om reduktion vid vattenläckage


Huvudprincipen är att du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-installation är i fullgott skick och du är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Vid upptäckt av ett vattenläckage är det viktigt att vattenläckan åtgärdas så snabbt som möjligt.


Vissa vattenläckor är inte synliga och kan ibland uppfylla kraven för dolt läckage.


Vattenförbrukningen delas upp i två delar, en normalförbrukningsdel och en överförbrukningsdel. Normalförbrukningen beräknas till medelårsförbrukningen under de senaste tre normalåren.


Som villkor för att avgiftsreduktion ska medges gäller:
• Läckaget ska ha varit dolt och inte kunnat upptäckas av normal tillsyn, samt ha blivit åtgärdat.
• Överförbrukningen ska vara minst 50% av normalförbrukningen.
• Överförbrukningen ska uppgå till minst 100 kubikmeter per år.


Om dessa villkor uppfylls medges reduktion med 50% av överförbrukningen.


För att vi ska kunna handlägga ett reduktionsärende behöver en skriftlig redogörelse inkomma, fyll i din ansökan här:.