Skadeanmälan

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

InformationI första hand kontaktar du ditt försäkringsbolag för anmälan av en VA-skada. Vid en akut störning där du misstänker en vattenläcka eller avloppsstopp på allmän ledning kontaktar du vår kundservice på 08 540 835 00.

E-tjänsten Skadeanmälan används för att anmäla en VA-skada om du har ett skadeståndsanspråk och/eller om du anser att din självrisk ska ersättas av Roslagsvatten.