Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin på obebodd fastighet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Välkommen till e-tjänsten ansökan om uppehåll i hämtning på obebodd fastighet!


(Restavfall, matavfall, slam och latrin)


Information


Dispens för uppehåll i hämtning kan ansökas när en permanentbostad eller ett fritidshus inte ska användas under en period på minst 12 månader. Det går inte att ansöka retroaktivt.  • Ansökan ska vara inskickad minst två månader innan önskad start

  • Ansökan kan göras upp till 36 månader, nyttjas fastigheten fortsatt inte kan en ny ansökan göras

  • Uppehållet gäller för matavfall, restavfall, slam och latrin


Vid uppehåll i hämtning är det hämtning av mat- och rest-avfall samt i förekommande fall latrin och slam från enskilda avlopp som upphör och debiteras där för inte under perioden.


Tillsynsbesök och mindre renoveringar får göras under perioden för att byggnader inte ska förfalla.


Under uppehåll i hämtning får inte fastigheten nyttjas för  • Övernattningar

  • Större renoveringarGrundavgiften påverkas inte under perioden och kommer fortsätta att debiteras. Återvinningscentralen får nyttjas då avfall som uppstår under tillsynsbesök och mindre renoveringar kan behöva lämnas.


Kontakta Roslagsvatten om uppehåll i hämtning behöver avslutas innan ansökt period.